Sfera Zdrowe Ceny

Sfera Zdrowe Ceny

Jerzy Jasonek | 2021-03-09 10:20:13

#system

Kolejny system dla sieci Aptek Zdrowe Ceny - tym razem do zarządzania pracownikami firmy.

To obecnie mój największy projekt, zacząłem na nim pracować od 2016 roku, a został wdrożony na początku 2017 roku. System umożliwia komunikacja i obrót dokumentami pomiędzy pracownikami firmy (apteki funkcjonują w 3 województwach), a biurem księgowo-kadrowym i kierownictwem firmy.

Każdy nowy projekt otrzymuje login i hasło do platformy, gdzie wypełnia wszystkie dokumenty konieczne do rekrutacji, następnie je drukuje i przesyła w wersji papierowej do właściwego biura. System umożliwia też obrót dokumentami dla już zatrudnionych pracowników, zgłaszanie wniosków urlopowych, przekazywanie skierowań na badania itp.

Trwa ciągły rozwój systemu. Obecnie pracuje on w oparciu o framework PHP Laravel.